1. Đặt hàng: NPP hoặc khách hàng (“Người mua hàng”) thực hiện việc đặt hàng trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử với nhân viên công ty. Cụ thể:

- Đặt hàng trực tiếp tại quầy: Đơn đặt hàng thành công khi khách hàng ký tên vào Phiếu đặt hàng (mẫu do công ty ban hành) và có chữ ký xác nhận đặt hàng của nhân viên Công ty.

- Đặt hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn: Đơn đặt hàng thành công khi có tin nhắn hoặc điện thoại xác nhận đặt hàng từ nhân viên của Công ty.

- Đặt hàng qua thư điện tử: Đơn đặt hàng thành công khi có email xác nhận đặt hàng từ nhân viên của Công ty. Các thông tin cần có trong Đơn/Phiếu đặt hàng: tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, số lượng hàng và tên mặt hàng cần mua, đến trực tiếp Quầy nhận hàng hay có yêu cầu giao hàng qua bưu điện.
2. Xác nhận đơn hàng, xuất Hóa đơn Giá trị gia tăng

- Nội dung xác nhận đơn hàng: Họ tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, số lượng hàng và tên mặt hàng cần mua.

- Đặt hàng trực tiếp: Nhân viên bán hàng thực hiện việc xác nhận đơn hàng trực tiếp với người mua hàng tại quầy và xuất hóa đơn Giá trị gia tăng cho đơn hàng đã được xác nhận. Người mua hàng sau khi nhận hóa đơn phải ký xác nhận trên ba (03) liên của hóa đơn. Người mua hàng nhận lại liên 2: Giao cho người mua, nhân viên bán hàng thu lại 2 liên (liên 1 và liên 3) lưu tại công ty.

- Đặt hàng gián tiếp (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử): Chậm nhất trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được Đơn đặt hàng, nhân viên bán hàng xác nhận đơn hàng với người mua hàng để người mua hàng tiến hành thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc sau khi đơn hàng được xác nhận. Nhân viên bán hàng tiến hành xuất hóa đơn Giá trị gia tăng ngay khi nhận thanh toán từ người mua hàng. Hóa đơn liên 2 (giao cho người mua) được giao theo hàng hóa cho người mua hàng.
3. Thanh toán

- Đối với trường hợp đặt hàng trực tiếp tại quầy: Người mua hàng sau khi nhận trực tiếp thông tin của Hóa đơn tại quầy thì ngay lập tức tiến hành thanh toán tiền hàng đã đặt. Người mua hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng/credit card: liên hệ trực tiếp quầy để nộp tiền mặt/quẹt thẻ;

- Đối với trường hợp đặt hàng gián tiếp: Người mua hàng có thể thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhân viên bán hàng liên hệ (điện thoại, email hoặc tin nhắn) để xác nhận đơn hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty: • Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam);

  • Chi nhánh: Hồ Chí Minh;
  • Tài khoản số: 090242413061;
  • Tên người thụ hưởng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Best World Việt Nam.
4. Giao, nhận hàng hóa

- Giao nhận tại kho: Đối với trường hợp mua hàng trực tiếp và thanh toán trực tiếp tại quầy: Nhân viên kho giao hàng cho Người mua hàng tại quầy kho theo đúng hàng hóa đã ghi nhận trong hóa đơn. Người mua hàng kiểm tra hàng thực nhận và ký xác nhận trên Phiếu giao hàng tại quầy kho.

- Giao hàng hóa đối với trường hợp Người mua hàng đặt hàng gián tiếp: Sau khi nhận được số tiền hàng thanh toán, trong vòng 01 ngày làm việc, Nhân viên kho xuất phiếu xuất kho và thực hiện chuyển hàng ngay trong ngày làm việc cho khách mua hàng. Thời gian chuyển phát hàng tùy thuộc vào địa điểm giao hàng và thời gian phục vụ của bên chuyển phát hàng nhưng không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày người mua hàng thanh toán đủ tiền mua hàng cho Công ty, người mua hàng có trách nhiệm nhận hàng hóa theo đúng đơn hàng đã đặt và thanh toán.

- Trường hợp Công ty không giao hàng hóa hoặc người mua hàng không nhận hàng hóa trong thời hạn quy định nêu trên, Công ty có trách nhiệm hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người mua hàng.


Quy trình giao dịch