Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân


Thông tin chung

Best World Lifestyle và các chi nhánh (gọi chung là "BWL", "chúng tôi") tôn trọng quyền của người dùng theo luật bảo mật dữ liệu cá nhân liên quan. Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi áp dụng cho tất cả các quốc gia nơi có hoạt động kinh doanh. BWL thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích như đã thông báo đến người dùng hoặc theo quy định pháp luật. Chúng tôi hy vọng bằng cách thông báo cho người dùng về chính sách này, bạn sẽ yên tâm tiếp tục là khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Bằng cách truy cập vào trang thông tin điện tử của chúng tôi và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi với tư cách thành viên đã đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn thông qua trang thông tin điện tử và ứng dụng di động), bạn đồng ý và cho phép việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình như mô tả trong chính sách. Chính sách không thay thế hoặc thay thế bất kỳ sự chấp thuận nào mà người dùng cung cấp trước đó. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật chính sách này và mọi sự thay đổi đối với chính sách này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng chính sách sửa đổi trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra ngày có hiệu lực được đăng ở dưới cùng của chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang thông tin điện tử hoặc sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi để đảm bảo bạn cập nhật mọi thay đổi.Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn

 • Khi bạn đăng ký làm thành viên của chúng tôi thông qua mẫu đơn, bất kể mẫu giấy hay mẫu điện tử;
 • Khi bạn truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên trang thông tin điện tử, ứng dụng di động;
 • Khi bạn thực hiện giao dịch tại các cửa hàng bán lẻ/chi nhánh của chúng tôi hoặc trên trang thông tin điện tử, ứng dụng di động;
 • Khi bạn liên hệ chúng tôi qua điện thoại, SMS, ứng dụng di động, gặp trực tiếp, chương trình truyền thông xã hội hoặc email;
 • Khi bạn được trao đổi, phản hồi bởi các đại diện tiếp thị hoặc nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
 • Khi bạn ghé thăm các cửa hàng bán lẻ/chi nhánh của chúng tôi và được ghi hình CCTV;
 • Trong khi chụp ảnh hoặc quay phim tại các sự kiện; hoặc
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm: tên, CMND, thông tin liên hệ (ví dụ: số điện thoại, email), ngày sinh, thông tin vợ chồng, giới tính và thông tin thanh toán (ví dụ: số tài khoản ngân hàng). Dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm: hoạt động mua sắm, lịch sử giao dịch, ghi hình CCTV, ảnh, video, v.v..

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: Thông tin của vợ/chồng) cho chúng tôi, bạn phải cam kết rằng đã được bên thứ ba chấp thuận việc cung cấp dữ liệu này cho các mục đích tương ứng đề cập trong chính sách.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân gửi cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ.


Mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xử lý việc đăng ký thành viên của bạn;
 • Để xử lý các giao dịch và những đơn giao hàng của bạn;
 • Để tính toán hoa hồng, tiền thưởng , giảm giá và cấp bậc của bạn;
 • Để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi;
 • Để cải thiện các trang thông tin điện tử, sản phẩm và dịch vụ có
 • liên quan được cung cấp cho bạn;
 • Để trả lời phản hồi hoặc khiếu nại của bạn;
 • Thực hiện bảng phân tích kinh doanh để cải thiện việc cung cấp các sản
 • phẩm và dịch vụ chất lượng;
 • Khi cần thiết, đối với bất kỳ cuộc điều tra hoặc tố tụng nào hoặc
 • Tuân thủ pháp luật hiện hành.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các chi nhánh của chúng tôi và bên thứ ba (trong và ngoài nước nơi bạn cư trú) cho các mục đích đã nêu ở trên. Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: mã thành viên, tên và cấp bậc) được cung cấp cho tuyến trên hoặc tuyến dưới của bạn nhằm mục đích hỗ trợ kinh doanh cho bạn.


Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang thông tin điện tử và/ hoặc ứng dụng di động để tạo thuận lợi cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách duyệt hoặc sử dụng trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng di động, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về dữ liệu sử dụng trực tuyến của bạn và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn khi duyệt hoặc giao dịch bằng trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng di động. Nếu bạn tắt cookie, một số dịch vụ sẽ không hoạt động và các giao dịch có thể không được hoàn tất.


Lưu giữ dữ liệu cá nhân

BWL lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian bạn là thành viên của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau 10 năm kể từ khi bạn chấm dứt làm thành viên của chúng tôi bằng Đơn yêu cầu chấm dứt/thanh lý hoặc sau khi tư cách thành viên của bạn bị chấm dứt do bất kỳ lý do nào khác.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Thông tin thẻ tín dụng bạn cung cấp trong khi giao dịch với chúng tôi chỉ được sử dụng để thực hiện thanh toán từ bạn cho chúng tôi; có thể liên quan đến các tổ chức tài chính của bên thứ ba, họ sẽ thực hiện cơ chế bảo mật tiêu chuẩn liên quan.


Bảo mật thông tin cá nhân

Trong số các biện pháp kiểm soát an ninh, BWL thực hiện các phương pháp tốt nhất trong ngành sau để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi được an toàn:

 • Tường lửa/firewall để bảo vệ các hệ thống chống lại sự truy cập trái phép từ Internet.
 • Secure Socket Layer (SSL) mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong quá trình truyền qua Internet.
 • Khi áp dụng, các giải pháp chống virus tiên tiến đang tích cực theo dõi và bảo vệ các hệ thống BWL khỏi các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công.

Liên hệ với chúng tôi – thu hồi việc chấp thuận, truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể thu hồi ý kiến chấp thuận về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi email đến Data Protection Officer/Văn Phòng Bảo Mật Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới hoặc gặp Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ/chi nhánh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn nếu bạn thu hồi thông tin và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt tư cách thành viên hiện tại của bạn.

Nếu bạn thu hồi sự chấp thuận của mình nhưng vẫn muốn nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể gặp nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại các cửa hàng bán lẻ/chi nhánh hoặc thực hiện thông qua EXS trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình (ví dụ: thông tin thành viên, thông tin hoạt động nhóm như bán sản phẩm và lịch sử tiền thưởng/tiền hoa hồng) và sửa thông tin liên lạc qua EXS trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập/chỉnh sửa dữ liệu cá nhân khác hoặc nếu bạn có bất kỳ phản hồi/khiếu nại nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể gặp Nhân viên dịch vụ khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ/chi nhánh của chúng tôi hoặc liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới.

Nhằm mục đích hỗ trợ việc giải quyết yêu cầu của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên đầy đủ và mã thành viên.

Email: inquiry@vn.bwlgroup.com

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 5 năm 2019.