* Điều kiện trở thành NPP

1. NPP là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật;

- Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về một trong các hành vi sau đây:

  • Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
  • Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản;
  • Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  • Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
  • Kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của mình hoặc của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
  • Tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Người đã từng là thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Cá nhân đã từng là NPP của Công ty đang trong thời hạn 6 tháng chờ tái đăng ký kể từ khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt do yêu cầu thay đổi người bảo trợ.

2. Khi Bên B đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành nhà phân phối qui định tại Khoản 3.1. nêu trên thì Bên A đồng ý tiếp nhận và Bên B đồng ý tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của Bên A để thực hiện việc kinh doanh theo phương thức đa cấp các loại hàng hóa theo quy định của pháp luật.


* Quy trình ký kết Hợp đồng (Xem hợp đồng mẫu tại đây):

- Hợp đồng được thực hiện theo mẫu đã được đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền. Mẫu hợp đồng được cung cấp bởi phòng Hành chính của Công ty. Người tham gia bán hàng đa cấp (người tham gia) nhận mẫu hợp đồng trực tiếp tại phòng Hành chính của Công ty.

- Cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 Quy tắc này, sau khi đã đọc và đồng ý hết tất cả các điều khoản trong hợp đồng, tự điền đầy đủ thông tin cá nhân, tự ký tên vào Hợp đồng. Người bảo trợ của cá nhân đó cũng phải ký tên vào Hợp đồng.

- Hợp đồng được lập thành 3 bản có giá trị pháp lý như nhau.

- Cá nhân phải cung cấp kèm theo Hợp đồng các tài liệu sau: 01 (một) bản photo Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hợp lệ (đối với cá nhân là người Việt Nam) hoặc 01 (một) bản photo của Giấy phép lao động và 01 (một) Hộ chiếu hợp lệ (đối với cá nhân là Người nước ngoài); 02 (hai) ảnh thẻ 3x4cm. Cá nhân có thể gửi Hợp đồng và các tài liệu liệt kê này qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Địa chỉ nhận hồ sơ: số 152 + 150/4 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty xem xét hồ sơ, đối chiếu/xác nhận các thông tin người tham gia kê khai trong Hợp đồng với các tài liệu kèm theo. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì người đại diện công ty ký và đóng dấu hợp pháp vào 02 (hai) bản Hợp đồng và gửi lại 01 (một) bản Hợp đồng cho Người tham gia, 01 (một) bản lưu tại Công ty.

- Người tham gia liên hệ trực tiếp phòng Hành chính của Công ty để nhận lại bản Hợp đồng của mình hoặc Công ty gửi qua đường bưu điện theo thông tin NPP cung cấp.