THÔNG BÁO TÁI KÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC: 033/QLCT-GCN Do Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp lần đầu ngày: 09/3/2015
Cấp SĐ-BS lần 7 ngày 15/03/2019

Công ty TNHH Best World thông báo đến các Nhà phân phối đang hoạt động, nội dung như sau:

  • Các Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đang còn hiệu lực phải được TÁI KÝ theo Mẫu Hợp đồng mới đã đăng ký tại Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, mẫu hợp đồng tại link:
    https://vn.bwlgroup.com/pdf/InformationforDistributor/HopdongthamgiaBHDC.pdf
  • Sau khi tái ký, Nhà phân phối phải tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức
  • Những Nhà phân phối hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản sẽ được cấp xác nhận và thẻ thành viên
  • Sau khi được cấp thẻ thành viên thì có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp tại địa bàn hoạt động của Công ty

Lưu ý: Nếu Nhà phân phối nào không thực hiện theo thủ tục nêu trên thì không được tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.