Bắc Kạn

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 37/SCT-QLTM ngày 16/05/2019
Bắc Giang

https://sct.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/xlu7j0ZrAR4z/content/thong-bao-cham-dut-hoat-ong-ban-hang-a-cap-cua-cong-ty-tnhh-best-world-viet-namBến Tre

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 761/TB-SCT ngày 10/05/2019
Đắk Nông

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 487/SCT-QLTM ngày 09/05/2019
Yên Bái

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 2173/SCT-QLTM ngày 05/07/2019
Đắk Lắk

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 23/TB-SCT ngày 26/08/2019
Quảng Ninh

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 01/TB-SCT ngày 17/02/2022.
Thừa Thiên Huế

Sở Công Thương đã có văn bản xác nhận Công ty được chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/02/2022.

http://sct.thuathienhue.gov.vn/Tin-tuc/tid/Xac-nhan-cham-dut-hoat-dong-ban-hang-da-cap-tai-dia-phuong-cho-Cong-ty-TNHH-Best-World-Viet-Nam/newsid/6DB491EE-F680-4E2F-88AA-AE4300F5AD36/cid/755685F3-CFD7-4F67-AA77-A929009A1E8E