Tiền Giang

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 743/SCT-GXN ngày 08/04/2019
Đồng Nai

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 18/SCT-TM ngày 11/04/2019
Khánh Hòa

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 491/SCT-XNK ngày 11/04/2019
Vĩnh Long

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 432/XN-SCT ngày 12/04/2019
Gia Lai

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 06/SCT-QLTM ngày 12/04/2019
Cần Thơ

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 08/SCT-GXN ngày 22/04/2019
Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 13/XN-SCT ngày 23/04/2019
Thành phố Hà Nội

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 15-ĐKHĐ/033 ngày 24/04/2019
Lâm Đồng

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 08/XN-SCT ngày 26/04/2019
Thành phố Đà Nẵng

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 135/SCT-QLXNK ngày 06/05/2019
Bà Rịa - Vũng Tàu

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 695/SCT-QLTM ngày 08/05/2019
Bình Dương

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 558/SCT-QLĐT&HTQT ngày 12/04/2019
Bình Thuận

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 845/SCT-QLTM ngày 17/04/2019
Quảng Nam

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 516/SCT-QLTM ngày 22/04/2019
Long An

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 1011/XN-SCT ngày 04/05/2019
Đồng Tháp

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 1322/SCT-QLTM ngày 22/08/2019
Sóc Trăng

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 02/XN-SCT ngày 03/12/2021
Thanh Hoá

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 08/XNĐK-SCT ngà