Để thực hiện những hy vọng của thành viên bwl về một nền kinh doanh bền vững vĩnh viễn, công ty mẹ của BWL, Best World International (BWI), là công ty đầu tiên bán hàng trực tiếp tại Singapore được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2004.